Termenii și condițiile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către

IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L., având sediul în România, București, sector 3, Calea Vitan nr. 113, bl. V16B, ap. 6, telefon 0743236363, email [email protected], în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 privind Protecția Datelor Personale (GDPR), precum și cu Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind măsurile de punere în aplicare a GDPR în România.

În cele ce urmează, vă prezentăm în detaliu termenii și condițiile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale persoanelor fizice cu care interacționăm pe parcursul desfășurării activităților noastre specifice:

Categoriile de persoane vizate și tipurile de date personale colectate.

Prelucrarea datelor personale de către IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. vizează persoanele fizice care au calitatea de reprezentant al firmelor cu care există, poate există sau este în pregătire un parteneriat privind serviciile oferite de societatea noastră. Preluăm datele de identificare pentru contactarea persoanelor direct de la acestea, din mesajele (transmise telefonic sau email) prin care ne sunt adresate solicitări privind serviciile noastre. De asemenea, aceste date pot fi preluate și cu ocazia unor întâlniri directe, între specialiștii noștri și posibilii beneficiari ai serviciilor furnizate. Ulterior, datele de identificare pot fi completate cu numere de identificare utilizate la scară națională, ce sunt prelucrate din necesitatea respectării cerințelor de legalitate impuse prin normele de drept comerciale și financiare. Astfel, tipurile de date cu caracter personal prelucrate, sunt:

 • Date de identificare: Nume, prenume, numere de telefon, adresa de email, adresa de domiciliu, adresa de reședință sau adresa folosită pentru livrare a unor documente sau servicii.
 • Numere de identificare națională: CNP, Serie și număr act de identitate.

Scopul, durata și legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul intereselor legitime urmărite de IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. prin desfășurarea activităților autorizate conform dispozițiilor de drept intern, sau pentru executarea contractelor în care persoanele fizice vizate sunt parte sau au calitatea de reprezentant al unei părți contractuale.

Datele de contact sunt prelucrate în toată perioada în care IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. are statutul juridic identic (adresa sediu social și/sau punct de lucru, obiect de activitate) cu cel din momentul preluării datelor. Orice schimbare a acestui statu va duce la suspendarea prelucrării datelor cu caracter personal obținute și la solicitarea consimțământului privind prelucrarea datelor în condițiile determinate de noul statut juridic. De asemenea, prelucrarea poate înceta și în situația în care o persoană vizată solicită exercitarea unui drept de opoziție, de portare a datelor, de ștergere sau de uitare.

Datele prelucrate în vederea derulării contractelor comerciale sunt prelucrate pe o perioadă de 3 ani, identică cu perioada  maximă de prescripție a obligațiilor legale ce decurg din majoritatea tipurilor de contracte reglementate prin dreptul civil și/sau comercial.

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L.

IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. se obligă să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice prin care să asigure protecția datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicații și al altor sisteme electronice, precum și a celor prelucrate în orice alte forme, împotriva amenințărilor și a oricăror acțiuni care pot aduce atingere confidențialității, integrității, disponibilității, autenticității și nerepudierii datelor și operațiunilor de prelucrare, precum și afectarea funcționării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau intenționat.

Datele puse la dispozitia terților.

Datele personale prelucrate prin activitati care vizeaza persoane fizice nu vor fi divulgate unei terte parti, pentru utilizarea lor in alte scopuri decat cele in care sunt preluate.

Cu referire stricta la scopurile in care au fost preluate datele cu caracter personal, datele personale prelucrate de IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. pot fi puse la dispozitia unor intermediari specializati in furnizarea unor servicii conexe sau complementare activitatilor specifice IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. (cum ar fi servicii de plata electronica, servicii de curierat, servicii de contabilitate, etc). Orice furnizare a datelor cu caracter personal catre o terta parte se va face numai in baza unui angajament legal prin care persoana juridica imputernicita de IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. sa prelucreze date cu caracter personal, se obliga sa respecte prevederile GDPR precum si normele de drept intern in materie.

Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare.

Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate pot solicita restrictionarea prelucrarii sau stergerea datelor prelucrate, in functie de obligatiile legale ale IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. generate prin colaborarea cu entitatea reprezentata.

Pentru persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. asigura exercitarea tuturor drepturilor prevazute prin art.13 – art.22 din GDPR, astfel:

 1. Dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal prelucrate. In momentul in care sunt preluate datele cu caracter personal sau in maxim 30 de zile daca acestea sunt obtinute indirect, persoana fizica vizata prin prelucrare este informata cu privire la identitatea si datele de contact ale IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L.datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor (daca este cazul)scopurile si temeiul juridic in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intentia IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala (daca este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadaexistenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluriprecum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, au dreptul de a obtine din partea IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care le privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile enumerate la pct.a.

 3. Dreptul de rectificare sau de stergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine de la IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L., fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine din partea IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, daca se aplica motivele prevazute prin art.17 al. (1) din GDPR.

 4. Dreptul de restrictionare a prelucrarii. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor au dreptul de a obtine din partea IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. restrictionarea prelucrarii datelor personale in cazurile descrise la art.18 din GDPR.

 5. Dreptul de a se opune prelucrarii. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de catre IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in scopuri de marketing, crearii de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa.

 6. Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci cand datele personale au fost furnizate de o persoana fizica intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L., persoana fizica vizata prin acest tip de prelucrare are dreptul, in cazurile prevazute de art. 20 din GDPR, de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea  IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L.

 7. Dreptului de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

 8. Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, atunci cand o persoana fizica vizata prin prelucrarea datelor cu caracter personal de catre IMPROVE ARCHITECTURE S.R.L. considera ca i-au fost incalcate drepturile sale.

 9. Daca furnizarea de date cu caracter personal reprezinta o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, atunci persoanele vizate au dreptul sa stie si care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii.

Exercitarea oricaruia din drepturile enumerate la pct. 1-9, se poate face prin adresarea unei solicitari prin intermediul datelor de contact prezentate in preambului acestui document, sau la informatiile de contact prezentate pe site-ul www.i-arhitect.ro

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la tel. +40.318.059.211, email [email protected] sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro

Ce sunt cookie-urile? Ce este un cookie?

Modulele cookie sunt fișiere mici care sunt salvate pe computerul unui utilizator. Acestea sunt concepute pentru a stoca o cantitate infimă de date specifice unui anumit vizitator și site-ului web accesat de acesta, fiind accesibile atât persoanei care deține calculatorul în care s-au salvat automat aceste module, cât și site-ului web care a transmis acest fișier. Acest tip de prelucrare permite serverului să furnizeze o pagină web adaptată unui anumit utilizator sau, poate chiar să transmită informații de la o vizită pe un site către un alt site similar, cu același proprietar.

Sunt activate cookie-urile în browser-ul meu?

Pentru a verifica dacă browserul dvs. este configurat să permită fișiere cookie, va trebui să căutați în opțiunile de setări ale browser-ului, secțiunea dedicată acestor module, de regula aflată sub titlul „opțiuni de confidențialitate și securitate”. Tot în această secțiune veți găsi informații despre activarea sau dezactivarea modulelor cookie, ștergerea modulelor cookie. Puteți, de asemenea, chiar vizualiza conținutul acestor fișiere.

Ce date se găsesc într-un modul Cookie?

Fiecare fișier de tip cookie este în realitate un mic tabel care conține perechi de valori (cheie, date) – de exemplu (nume, John) (nume, Smith). Odată ce fișierul cookie a fost citit de codul de pe serverul sau computerul client, datele pot fi preluate și utilizate pentru a personaliza pagina web în mod corespunzător.

Când sunt create cookie-urile?

Scrierea datelor către un modul cookie se face, de obicei, atunci când sunt transmise informații către site-ul web accesat – de exemplu, după ce apăsați un buton tip ‘submit’ (trimite), pagina de tratare a datelor ar putea fi utilizată pentru stocarea valorilor într-un cookie. Dacă utilizatorul a ales să dezactiveze modulele cookie, operația de scriere va eșua și vizitele ulterioare care ar putea extrage informațiile transmise deja din modulele cookie, fie vor funcționa conform algoritmului prestabilit pentru vizitatori noi, fie vor solicita utilizatorului să reintroducă informațiile care ar fi fost stocate în cookie .

De ce sunt folosite cookie-urile?

Fișierele cookie sunt o modalitate convenabilă de a asocia informații privind modul de utilizare al unui site, fără a fi nevoie să fie stocate în cadrul acestuia cantități masive de date privind fiecare vizitator. În plus, stocarea datelor pe server fără utilizarea cookie-urilor ar impune ca recunoașterea fiecărui utilizator să se facă numai prin autentificarea acestora pe baza de nume de utilizator și parola. Nu în ultimul rând, prin utilizarea modulelor cookie este redusă cantitatea de date cu caracter personal prelucrate în sistemele proprii ale operatorilor, dat fiind faptul că un modul cookie se salvează în sistemul informatic deținut de persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare.

Care este durata de prelucrare a unui cookie?

Termenul de expirare a unui modul cookie poate fi setat când se creează cookie-ul. Implicit, cookie-ul este „distrus” când fereastra browserului este închisă, dar poate fi conceput să persiste pentru o perioadă de timp ulterioară accesării unui site.

Cine poate accesa modulele cookie?

Atunci când se creează un cookie, este posibil să se controleze vizibilitatea acestuia prin setarea domeniului principal al site-ului care îl utilizează. Apoi, acest fișier va fi accesibil oricărui site care aparține acestui domeniu. De exemplu, domeniul ar putea fi setat la „numedomeniuprincipal.ro”, iar cookie-ul va fi disponibil pentru site-urile din „numedomeniuprincipal.ro” sau „xyz.numedomeniuprincipal.ro”. Acest lucru ar putea fi folosit pentru a permite paginilor conexe să „comunice” între ele.

Cât de sigure sunt modulele cookie?

Există multe îngrijorări cu privire la intimitatea și securitatea pe internet. Fișierele cookie nu constituie, în sine, o amenințare la adresa confidențialității, deoarece acestea pot fi utilizate numai pentru a stoca informații pe care utilizatorul le-a oferit voluntar sau pe care le are deja serverul web. Deși este posibil ca aceste informații să poată fi puse la dispoziția anumitor site-uri terțe, acest lucru nu reprezintă riscuri suplimentare celor specifice stocării datelor într-o baza de date centrală. Dacă sunteți preocupat de faptul că informațiile pe care le furnizați unui server web nu vor fi tratate ca fiind confidențiale, atunci ar trebui să întrebați dacă într-adevăr trebuie să furnizați aceste informații, sau deloc.

Ce sunt cookie-urile de urmarire?

Unele site-uri web comerciale includ materiale publicitare încorporate care sunt difuzate de un site terț și este posibil ca astfel de anunțuri să stocheze un cookie pentru site-ul respectiv. În acest cookie vor fi stocate informații care ar putea include numele site-ului, anumite produse vizitate, paginile vizitate etc. Când utilizatorul vizitează mai târziu un alt site care conține un anunț similar încorporat de pe același site terț, agentul de publicitate va putea să citească modulul cookie și să îl folosească pentru a determina unele informații despre istoricul navigării utilizatorului. Acest lucru permite editorilor să difuzeze anunțuri direcționate în interesul unui utilizator, astfel încât, în teorie, să aibă o șansă mai mare de a fi relevante pentru utilizator. Cu toate acestea, mulți oameni văd astfel de „cookie-uri de urmărire” ca o invazie a confidențialității, deoarece permit unui agent de publicitate să construiască profiluri de utilizatori fără consimțământul sau cunoștințele lor.

Cum pot controla ce cookie-uri se vor instala pe calculatorul meu?

Poți să controlezi cookie-urile dacă modifici din browser opțiunea care permite refuzul fișierelor de tip cookie. Astfel, prin setările browserului poți să optezi ca fișierele de tip cookie să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume.
Dezactivarea sau ștergerea anumitor cookie-uri poate să afecteze în mod negativ sau să limiteze unele funcționalități din site-uri.

Pentru a controla din browser modul în care utilizezi cookie-urile poți parcurge pașii de mai jos:

Google Chrome

 1. Click pe butonul de meniu cu cele trei puncte verticale situat în partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului tău și selectează Setări.
 2. Selectează opțiunea Avansate și apoi Setări de conținut.
 3. Click pe prima opțiune Cookie-uri și apoi pe Permite site-urilor să salveze și să citească datele asociate cookie-urilor.

Mozilla Firefox

 1. Click pe butonul Open menu cu 3 linii orizontale, situat în partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului tău.
 2. Selectează meniul Opțiuni, apoi opțiunea Protecție și securitate.
 3. Localizează titlul Blochează cookie-uri și date din site.

Microsoft Internet Explorer 11 (Windows 10)

 1. Selectează opțiunea Setări situată în partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului și selectează Opțiuni internet, apoi click pe butonul Protecția datelor.
 2. Selectați opțiunea Confidențialitate.
 3. Sub Setări, selectați Complex și alegeți dacă doriți să permiteți/să blocați module cookie originale și module cookie de la terți.

Safari

 1. Click pe Safari în partea de sus a ferestrei browser-ului și selectează opțiunea Preferințe.
 2. Click pe Protecția datelor.
 3. Selectează opțiunea Permiteți de la site-urile web pe care le vizitez.

Opera

 1. Click pe Setări apoi se selectează Preferințe -> Avansat -> Cookies
 2. Selectează una dintre opțiunile disponibile:
 • Acceptă
 • Acceptă cookie-urile de la site-urile pe care le vizitez
 • Nu acceptă cookie-uri
 • Administrează cookie-uri

Microsoft Edge

 1. În Microsoft Edge, accesați Mai multe > Setări.
 2. Selectați Vedeți setările avansate.
 3. Sub Confidențialitate și servicii > Module cookie, alegeți opțiunea potrivită pentru dvs.:
 • Blocați toate modulele cookie – nu permite niciunui site web să salveze module cookie pe computerul dvs.
 • Blocați doar modulele cookie de la terți – permite module cookie de la site-ul web pe care îl aveți deschis, însă le blochează pe cele de la servicii web externe, de exemplu de la publicitatea încorporată pe paginile web pe care le vizitați.

Ștergere cookie-uri

Pentru informații privind ștergerea cookie-urilor poți accesa link-urile următoare: